Lära tillsammans i fokus när offentlig sektor arbetat för bättre digitala möten

Sedan juni 2018 har Energikontoren Sverige, med finansiering av Energimyndigheten, drivit projektet REDI – resfria digitala möten i offentlig sektor. Deltagarna i REDI har fått såväl träning för att hantera tekniken som metodstöd för att långsiktigt etablera en fungerande digital möteskultur. Projektet tar avstamp i ett transporteffektiviseringsperspektiv där digitala möten blir ett medel för att …

Tips för interaktiva digitala konferenser

Det digitala konferensformatet är här för att stanna. I alla fall om du frågar REDIs projektägare Therese Silvander. – Hur man anordnar digitala konferenser är ett ämne som varit väldigt efterfrågat från REDIs deltagare. Många har ställt in planerade event under året medan andra har valt att ställt om och vill nu bli bättre på …

Workshop: Hur man anordnar en digital konferens

Datum: 4 december 2020 Tid: 09:00-12:00, tech-check från 08:30 Plats: Zoom Program Sedan pandemins utbrott har REDI hjälpt många aktörer att ställa om istället för att ställa in sina möten och konferenser. Nu samlar vi alla goda exempel! Den 4 december bjuder REDI in till en workshop med talare från offentlig sektor som alla har erfarenheter av att …

Webbinarium: Att leda på distans

När Skogsstyrelsen blev en myndighet 2006 bildades nationella enheter av medarbetare från alla lokalkontor. Från nordligaste Norrbotten till sydligaste Skåne. Efter ett rekordstort resande under de första två åren utvecklades snart Skogsstyrelsen till en digital organisation. Patrik André har under 6 år varit digital chef för den mest spridda enheten med 25-30 specialister på 15-20 …

Det mellanmänskliga mötet i fokus på resultatkonferensen för REDI

Sedan 2018 har REDI arbetat för att öka andelen resfria digitala möten inom offentlig sektor i Sverige. Mycket har hänt sedan dess och bara under det senaste halvåret har vi sett en rekordsnabb utveckling av den digitala mötestekniken. I fokus för REDIs resultatkonferens stod därför inte tekniken utan det mellanmänskliga perspektivet, med reflektioner kring hur …

Missa inte att anmäla dig till REDIs Resultatkonferens

Välkommen till en digital konferens om digitala möten! Det har gått två år sedan Energikontoren Sveriges projekt REDI startade sitt arbete med att stötta svenska kommuner, kommunala bolag och regioner i att implementera långsiktiga lösningar för digitala möten i sina organisationer. Mycket har hänt sedan dess och vid hösten 2020 befinner vi oss i ett …

Utökade projektmedel ska skapa bättre förutsättningar för digitala möten i offentlig sektor

REDI har sedan juni 2018 arbetat för en ökad andel digitala möten i kommuner, kommunala bolag och regioner. Syftet med projektet är att ersätta det onödiga resandet med digitala mötesalternativ för att på så sätt spara resurser, minska utsläpp och öka tillgängligheten. I samband med Covid-19 har behovet av kunskap och träning kopplat till digitala …

Regionala team stöttar upp de lokala behoven i REDI

Det var i slutet av april som team Skåne, under ledning av Energikontoret Skåne, startades upp. Teamet, som är öppet för alla regionala och lokala aktörer, består i dagsläget av ett antal skånska kommuner, några företag och en myndighet. Sedan det första mötet den 27 april har gruppen hunnit med tre träffar med olika teman. …

Angående uppmärksammade säkerhetsbrister i Zoom

Bristen som uppmärksammats ligger i möjligheten för så kallad ”Zoombombing”, där oinbjudna användare tar sig in i möten eller på andra sätt hackar andra användare. Zoom har därför beslutat att pausa allt annat utvecklingsarbete för att fokusera på frågor kring integritet och säkerhet. REDIs ståndpunkt är att val av mötesverktyg alltid måste utgå ifrån vad …

Extrainsatta träningstillfällen

Träningstillfällena riktar sig både till redan deltagande och icke-deltagande regioner, kommuner och kommunala bolag, men även till samverkanspartners från såväl offentlig, privat och ideell sektor. Vi kommer att gå igenom mötesverktyg som Teams, Zoom, Cisco och Skype löpande under en begränsad tid och innehållet kommer att anpassas för olika kunskapsnivåer. Anmälan kan komma att krävas …