Träningstillfällena riktar sig både till redan deltagande och icke-deltagande regioner, kommuner och kommunala bolag, men även till samverkanspartners från såväl offentlig, privat och ideell sektor. Vi kommer att gå igenom mötesverktyg som Teams, Zoom, Cisco och Skype löpande under en begränsad tid och innehållet kommer att anpassas för olika kunskapsnivåer. Anmälan kan komma att krävas vid vissa av tillfällena.

Klicka här för att se hela programmet 

 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.