Angående uppmärksammade säkerhetsbrister i Zoom

Bristen som uppmärksammats ligger i möjligheten för så kallad ”Zoombombing”, där oinbjudna användare tar sig in i möten eller på andra sätt hackar andra användare. Zoom har därför beslutat att pausa allt annat utvecklingsarbete för att fokusera på frågor kring integritet och säkerhet.

REDIs ståndpunkt är att val av mötesverktyg alltid måste utgå ifrån vad för typ av möte som ska hållas. Ett möte med sekretessbelagd eller känslig information bör alltid ske krypterat och där är inte Zoom rätt mötestjänst. Mötets karaktär får således bestämma program och inställningar. Som alltid bör du först och främst vända dig till din IT-avdelning för frågor kring val av tjänster.

Tips på säkerhetsåtgärder i Zoom:
– Välj att lösenordsskydda ditt möte
– Lägg inte ut länken öppet på en hemsida eller i sociala medier
– Håll koll på deltagarlistan under mötets gång. Obehöriga deltagare kan kastas ut av mötesledaren
– Lägg till funktionen ”väntrum”. Då måste du som mötesledare aktivt släppa in deltagare
– Om alla som ska medverka i mötet har anslutit kan du välja att ”låsa dörren” till mötet

Läs mer här:  https://zoom.us/security

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.