Det var i slutet av april som team Skåne, under ledning av Energikontoret Skåne, startades upp. Teamet, som är öppet för alla regionala och lokala aktörer, består i dagsläget av ett antal skånska kommuner, några företag och en myndighet. Sedan det första mötet den 27 april har gruppen hunnit med tre träffar med olika teman. Utöver detta har gruppen sammanstrålats för digitala fikor och informella träffar där olika mötesverktyg testats.

Testar sig fram
Att det finns en ivrighet att implementera digitala möten i sina organisationer och dra lärdomar av varandra är något som märkts tydligt i team Skåne.  En viktig framgångsfaktor, menar teamledare Victor Bärring, är att skapa ett öppet klimat där nyfikenhet uppmuntras och där deltagarna vågar testa sig fram.

– Under vår senaste träff blev jag exempelvis avbruten under min presentation av att någon hittat en funktion som gjorde det möjligt att rita på min PowerPoint. När något sådant händer bryter vi upp och testar oss fram istället för att vara rädda för att vi skulle råka störa.
 

Långvarig satsning
Fokus för team Skåne har till en början varit att fånga de mest akuta teknikutmaningarna kopplat till Covid-19. I takt med en ökad mognadsgrad börjar nu frågeställningarna att breddas.

– Nu börjar vi ta riktning mot att nyttja fördelarna med digitala möten för att det ska bli en långvarig satsning. Kanske främst för att vi ska lyckas få till bra digitala sammankomster, berättar Victor och tillägger att en av de vanligaste frågorna är kring förutsättningar för digitala nämndsammanträden.

I mitten av maj höll team Skåne sitt sista möte innan sommaruppehållet. Till hösten väntar inbokade träffar med fokus på bland annat projektets metod, 10-stegsmetoden, och på hur digitala workshops och konferenser kan arrangeras.


Kontakt

Bland de uppstartade teamen finns just nu Team Norr, Mälardalen och Gotland, Storsthlm, Östergötland, Jönköpings län, Fyrbodal, Sydost, Halland och Skåne. Vill du veta mer om de regionala teamen? Hör av dig till en teamledare i din region eller kontakta REDIs projektägare Therese Silvander.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.