REDI har sedan juni 2018 arbetat för en ökad andel digitala möten i kommuner, kommunala bolag och regioner. Syftet med projektet är att ersätta det onödiga resandet med digitala mötesalternativ för att på så sätt spara resurser, minska utsläpp och öka tillgängligheten. I samband med Covid-19 har behovet av kunskap och träning kopplat till digitala möten ökat kraftigt. För att möta behoven går därför Energimyndigheten, projektets finansiär, in med ytterligare projektmedel för att möjliggöra extra insatser.

Projektägare Therese Silvander välkomnar det utökade stödet som en möjlighet att stärka upp projektet för att bättre kunna fånga de akuta frågorna som uppstår när många tvingas arbeta mer digitalt.

– Då införandet av digitala möten i en organisation handlar om förändringsledning krävs både tid och resurser som ofta får andra prioriteringar i kristider. Med utökat stöd kan REDI, utifrån vår etablerade projektplattform, snabbt skala upp och även stötta offentliga aktörer som ännu inte deltar i projektet.

Genom projektet får deltagande organisationer stöttning både kring de tekniska aspekterna men även genom metodstöd för en långsiktig implementering av digitala möteskulturer. Tre specifika områden har märkts ut där extra insatser kan ge effekt för de kommunala och regionala organisationerna. Det handlar om träning i digitala mötesverktyg, kunskap kring teknikval och stöttning inom politiken.

– Vi har valt ut följande tre områden utifrån behov som uttryckts av våra projektdeltagare, men även behov som vi tidigare sett men som inte har rymts inom ramen för projektet tidigare, berättar Therese.

Utökat antal träningstillfällen och digitala mötestränare
För att möta det ökade behoven av träning och kunskap kring digitala mötesverktyg kommer REDI, under en kortare period, ha tillgång till två digitala mötestränare. REDIs digitala mötestränare kommer erbjuda återkommande träningstillfällen i Zoom, Teams, Skype och Cisco Meeting. Har er organisation behov av att utbilda fler personer är det även möjligt att ta in en digital mötestränare för specifika träningstillfällen.

Digitala möten inom politiken
För att stödja den demokratiska processen i kristider kommer en tillsatt processledare stötta kommun- och regionpolitiker att delta digitalt på politiska möten. Förutom direkt stöd är förhoppningen att erfarenheterna ska leda till en bättre framtida beredskap.

Upprättande av ett teknikbibliotek
Att välja rätt mötesutrustning och veta hur den används på bästa sätt är inte alltid enkelt. Därför erbjuder REDI nu möjligheten att ta del av ett digitalt teknikbibliotek. I biblioteket visar en teknikbibliotekarie upp olika utrustningar, såsom headset, konferenstelefoner och kameror. Hit kan deltagarna vända sig för kunskapsstöd i val av teknik och få reda på hur de fungerar. Utöver detta kommer även ett antal temamöten hållas kring förståelse för ljud, video, ljus och andra faktorer som kan påverka ett digitalt möte.

Erbjudandena riktar sig både till redan deltagande och icke-deltagande regioner, kommuner och kommunala bolag, men även till samverkanspartners från såväl offentlig, privat och ideell sektor. Förhoppningen är att de utökade erbjudandena ska vara på plats redan i slutet av maj.

 

Kontaktuppgifter

therese.silvander@rjl.se

Digitala möten inom politiken
Läs mer här
Marlene Garhall, projektledare REDI, marlene.garhall@innovatum.se

Träningstillfällen, digitala mötestränare och teknikbibliotek
Läs mer här 
Kontakta Erhan Tershani (erhan.tershan@rjl.se) iför att boka ett träningstillfälle i Zoom, Skype och Cisco Meeting.
Kontakta Joel Karlberg (joel.karlberg@innovatum.se) för att boka ett träningstillfälle i Teams och Zoom.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.