Sedan 2018 har REDI arbetat för att öka andelen resfria digitala möten inom offentlig sektor i Sverige. Mycket har hänt sedan dess och bara under det senaste halvåret har vi sett en rekordsnabb utveckling av den digitala mötestekniken. I fokus för REDIs resultatkonferens stod därför inte tekniken utan det mellanmänskliga perspektivet, med reflektioner kring hur vi får till inte fler, utan bättre, digitala möten.

Förmiddagen startade med en inspirationsföreläsning av samtalsaktivisten Navid Modiri, på temat hur vi kan öka kvaliteten i våra samtal. I grupper om två och två fick deltagarna öva sig på att lyssna för att förstå, att bidra med sin närvaro och öka sin sårbarhet.

Förmiddagen var även till för att lyfta de resultat som REDI gett. Efter att projektägare Therese Silvander berättat om projektet och dess resultat var det dags för fyra av projektets deltagare att berätta om sina arbetssätt och resultat kopplat till några av projektets verktyg: 10-stegsmetoden, digitala träningstillfällen, regionala team och digitala möten kopplat till politiken.

Knivsta kommun om digitala möten inom politiken

Framtidsscenarier för digitala möten
Efter att projektgruppen och dess deltagare presenterat vad som gjorts inom ramen för projektet fokuserade eftermiddagen på framtidsscenarier för digitala möten. Miljöskribenten Fredrik Holm delgav oss tankar kring hur våra möten aldrig mer blir som förr i efterdyningarna av Covid-19, och forskaren Lena Lid Falkman tog vid för att ge sina tankar på hur framtidens arbetsliv kan tänkas se ut, med nya roller, arbetssätt och möjligheter för såväl arbetsgivare som arbetstagare.

Pausgymnastik under ledning av Karin Bagge

Moderatorn för dagen, Fredrik Bauer, delgav sedan sina fem nycklar för effektivare möten innan vi fick en kort hälsning från energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Ygeman menade att det finns mycket innovation kvar att göra, både gällande plattformar och det sätt som vi genomför digitala möten på.
– En den del i det arbetet är den konferens som ni nu genomför (…) jag ser fram emot att höra mer om de slutsatser som kommer ur den här dagen. Tack för ert viktiga arbete.

Klart efter dagen stod att möjligheterna med digitala möten ännu är i sin linda.

Material från dagen
Samtliga föreläsningar under dagen spelades in och går att se i efterhand här.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.