Regionala team

Totalt startades 9 regionala team under REDI. Teamen samordnades av regionala energikontor och formades utifrån de behov och förutsättningar som fanns i aktuell region. Förutom deltagande kommuner, kommunala bolag och regioner kopplade vissa team även in myndigheter, små och medelstora företag eller andra organisationer som regionen har mycket kontakt med.

I teamen kunde samverkanspartners diskutera gemensamma frågor inom sin region, testa olika mötesverktyg och konkretisera processen med att öka andelen digitala möten i sina organisationer.

 

                         


De nio regionala team som startades upp var Team Norr, Mälardalen, Storsthlm, Östergötland, Jönköpings län, Fyrbodal, Sydost, Halland och Skåne.