Tips

Lathundar

Videomöten med Cisco Meeting – Umeå kommun

Instruktioner för Microsoft Teams – Kommunförbundet Skåne

Vilket digitalt mötesverktyg ska jag använda?

Goda exempel

Regiondirektören visar vägen mot hållbara resealternativ

Steg två i 10-stegsmetoden är att förankra satsningen. För att ett verkligt förändringsarbete ska kunna ske måste satsningen förankras hos ledningen. Ledningen måste i sin tur föregå med gott exempel och signalera att satsningen är viktig. Detta är något som Region Västernorrlands tidigare regiondirektör var tydlig med att visa.

 

Filmer om mötesteknik för resfria digitala möten

Projektet Hållbart resande i tjänsten i Halland har tagit fram en utbildningsserie om mötesteknik för resfria digitala möten. Målgruppen är de deltagande organisationerna inom projektet, vilket också utgör det regionala teamet i Halland inom REDI. Utbildningsserien om fyra delar kan du se här nedanför, tillammans med en sammanfattande checklista i pdf-format:

Checklistor

Att arbeta hemifrån

Tips till en organisation som i coronatider skickar hem stora delar av arbetskraften – Atea