Om REDI

Vad är resfria digitala möten?

Med resfria digitala möten menas möten på distans i realtid, exempelvis telefon-, video- och webbmöten. Att arbeta för ett ökat användande av digitala möten innebär inte att målet är att ersätta alla fysiska möten. Det handlar snarare om att ersätta det onödiga resandet med digitala mötesalternativ, för att på så sätt spara resurser, minska utsläpp och öka tillgängligheten.

Vad är REDI?

REDI drevs av Energikontoren Sverige mellan 2018-2020 och finansierades av Energikontoren Sverige. REDI står för resfria digitala möten i offentlig sektor och startades som ett syskonprojekt till Trafikverkets mångåriga satsning REMM – resfria digitala möten i myndigheter. Projektet tar avstamp i ett transporteffektiviseringsperspektiv där digitala möten blir ett medel för att minska det onödiga tjänsteresandet. Syftet har varit att minska sårbarheten, spara tid och resurser samt öka tillgängligheten och den regionala samverkan.

Genom REMMs etablerade 10-stegsmetod har deltagarna i REDI fått arbeta systematiskt för att få igång de interna processerna med att implementera rutiner för sina digitala möten. Förutom metodstöd har deltagarna erbjudits en rad olika aktiviteter i form av kunskapshöjande webbinarier, digitala träningstillfällen, teknikstöd samt stöttning gentemot politiken. För att få till naturliga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte startades totalt nio regionala team runt om i landet. I teamen kunde deltagande organisationer ta stöd av varandra och låta regionala förutsättningar och behov forma innehållet.

Med REDIs stöd var målet att alla deltagare ska bli bekväma med att: 

  • delta i resfria digitala möten
  • hålla i resfria digitala möten
  • kunna ge support åt andra i resfria digitala möten
  • hålla i webbinarier, om relevant

Hur har det gått?

Projektet avslutades i december 2020. Du kan läsa mer om några av resultaten och lärdomarna här. I januari 2021 publiceras projektets slutrapport.

  • 50 kommuner, kommunala bolag och regioner deltog. Se vilka här.
  • Totalt genomfördes 27 webbinarier och 72 digitala träningstillfällen. Här finns en lista med tidigare webbinarier och konferenser.

Projektgruppen för REDI har under åren deltagit i en mängd forum och hittat samverkanspartners för att tillsammans lyfta digitala möten som en självklar del i ett transporteffektivt samhälle. Framöver finns en förhoppning om att bilda ett nationellt kompetenscentrum för digital samverkan. Detta för att offentlig sektor bättre ska kunna möta den digitala utvecklingen och samhällets krav på samverkan, både för att bidra till hållbarhetsmålen och för att få till ett flexiblare arbetsliv.

Vill du veta mer om REDI? Kontakta projektägare Energikontoren Sverige via Energikontor Norra Småland, e-post: energikontoret@rjl.se.