Digitala möten inom politiken

I samband med covid-19-pandemin satte REDI in ett extra stöd gentemot politiken. Stödet bestod av ett utbildnings- och träningskoncept som riktade sig till kommunpolitiker i nämnder och styrelser. Syftet med stödet va att genom workshops och träningstillfällen sänka tröskeln för lokalpolitiker att delta i och leda politiska möten digitalt.