Personuppgifter

Den 25 maj 2018 ersattes Personuppgiftslagen (PUL) med Dataskyddsförordningen (GDPR). Syftet med förordningen är att skapa ett bättre integritetsskydd genom en hårdare reglering av hur vi hanterar personuppgifter. Nedan följer uppgifter om hur projektet REDI behandlar personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande fysisk person är att anse som en personuppgift enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Det innebär att exempelvis namn, adress, telefonnummer, e-postadress eller fotografier kan anses vara personuppgifter.

Hur behandlar vi dina personuppgifter?

REDI samlar in dina personuppgifter i samband med att du anmäler dig till projektet. De uppgifter som vi samlar in är namn, epost, organisationstillhörighet och titel. Personuppgifterna sparas i syfte att kunna skicka ut enkäter, inbjudningar till webbinarier eller annan information till projektets deltagare.

När du anmäler dig till projektet REDI så ingår du ett avtal med oss. De personuppgifter du lämnar registreras i vårt system och används för att vi ska kunna uppfylla vår del i det ingångna avtalet.

Inspelningar
Som ett hjälpmedel för deltagare i projektet kommer flera av våra utbildningar och webbinarier att spelas in. Dessa filmer kommer sedan att publiceras på projektets hemsida. Inspelningarna sker via samtycke. Deltagarna kommer att informeras om inspelningen i förväg och får möjlighet att medverka anonymt med avstängd kamera, mikrofon och borttaget namn.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter kommer att sparas i 5 år efter avslutat projekt, i enlighet med projektfinansiärens (Energimyndighetens) revisionsintervall.

Dina rättigheter

Du har rätt att få ut information kring vilka av dina personuppgifter som har behandlats. Du har även rätt att rätta inkorrekta uppgifter och i vissa fall få dina uppgifter raderade. Läs mer om dina rättigheter hos Datainspektionen eller kontakta oss.