Handledning

Genom denna handledning får ni en systematiskt genomgång av 10-stegsmetoden och dess tio steg, tips och råd samt sammanfattande checklistor. Stegen gås igenom från 1 till 10, men ni kan välja att genomföra arbetet i den ordning som passar er organisation bäst.

Ladda ner handledningen här